Back to Top

Verkeer en omgeving

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Obs de Eendracht doet er alles aan om de verkeersomgeving rond de school zo veilig mogelijk te maken.

We stimuleren het dat kinderen en ouders lopend of met de fiets naar school komen.

De school is goed via de stoep te bereiken voor voetgangers. Omdat de straat overzichtelijk is, kunnen de kinderen veilig oversteken. Voor de kinderen die met de fiets naar school komen zijn er voldoende fietsenstallingen.

Ouders die hun kind(eren) wegbrengen/ophalen met de auto kunnen hun auto parkeren aan de overkant van de school op de parkeerplaatsen. Zo maken we met elkaar de omgeving nog veiliger.

Regelmatig zijn er projecten op school rondom verkeer en veiligheid. In groep 7 wordt zowel het praktisch- als het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Eventueel kunnen leerlingen in groep 8 herkansen. Dit alles wordt gecoördineerd door de leerkracht van groep 7/8.

kruismindelenplus