Back to Top

Onze school

Obs de Eendracht; school in beweging!

Beweging is ontwikkeling, ontwikkeling is beweging. Ieder mens ontwikkelt zich onophoudelijk, iedere dag, een leven lang, ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Ontwikkelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Wij begeleiden onze leerlingen hierin, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en voorbereid worden op de maatschappij van de 21e eeuw. OBS de Eendracht geeft vorm aan het onderwijs aan de hand van de volgende 4 pijlers: ontwikkeling (van jezelf en de basisvaardigheden), creativiteit, techniek, bewegen (sport/dans). Door een breed onderwijsprogramma te volgen en aan te sluiten bij dat wat kinderen al kunnen en kennen en bij hun (onderwijs)behoeften leveren wij een bijdrage aan de brede ontwikkeling van kinderen en streven we er naar dat iedere leerling aan het eind van zijn/haar schoolloopbaan (sociaal) vaardig is om: samen te werken, in hoge mate zelfstandig te functioneren, probleemoplossend te denken en te handelen, verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag en om het eigen leren te kunnen sturen.

Bovenstaande willen we bereiken door betrokkenheid en persoonlijke contacten tussen alle geledingen (ouders, leerlingen, teamleden en bestuur).

kruismindelenplus